رنگ زردی خزان

عکس پاییری

 

هوای حالت خاصی دارد گویی فصل خزان را نوید می دهد

خزان وپاییز نوید بخش زنده شدن خاطرات را می دهد

خاطرات خوب مدرسه یاد کتاب فارسی و خش خش برگهای پاییزی زیر پای عابران یاد برگهای نارنجی و رنگی.

شمیم وبویی که الان بعد سالها هنوز بوی نوجوانی و مدرسه را بخاطر می اورد.

بوی طراوت بوی باران بوی خاک توی کوچه پس کوچه های کودکی و نوجوانی

بوی اونوقتها که هنوز بیشتر پشت باما خاکی بود و گلهای سرخ لاله و گلهای دیگه روش سبز بودن.

صدای جیرو جیر دستگیره سنگ غلتکهای بالای پشت بامها انگار هنوز تو گوشمه

یاد زالزالک فروش سر کوچه افتادم  که از مدرسه که میامدیم پیشش می رفتیم واونم با کاغذ یه قیف درست مکرد و به ما زالزالک می داد.

یاد دفترای مشق  یاد بوی خوش پاک کن    یاد معلما   یاد بچه هاو زنگ مدرسه    یاد جدول ضرب و  یاد شلوغی مدرسه

یاد انشای علم بهتره یا ثروت که همه از ترس می گفتیم و می نوشتیم علم بهتره الان که میبینم با پول می شه علم هم داشت سواد هم داشت

 

/ 0 نظر / 41 بازدید