مال ئاوایی

گزینگی خوره تاوی روژهه لات بووی

به رو ئه ستیره ی باکوور هه لکشای

................

به بونه ی کوچی ناکاوت...

/ 8 نظر / 30 بازدید

سلاو سایتیکی قشه ن و جوانه ئه گه ر حه ز تان کرد سه ر به ن له سایته که ی منیش

امیر

سلاو هاو ولاتی زور جوان بو.[لبخند] سپاس

مصطفی دوستی ( کاوه )

من و شما باید همسن و سال باشیم خیلی قشنگ بود ، باد بچگی بخیر من دوستی هستم بچه چاله چاله ، باستانشناسم و معاونت محوطه تاریخی تاق بستان ، دوست دارم بیشتر باهات اشنا بشم ، به من سر بزن ، آبرا قربان او تعصبته ، چوره هتم یا حق

شهلا

خيلي متوجه نشدم موضوع نوشته ها جيه سر فرصت باز خواهم امد[عجله]

فرهاد

سلام دوست خوبم.ویلاگ زیبایی داری سری یه وبلاگ حسین کوهکن(فرهاد زمانه کرماشان) بزن