کوچی دوایی

ئیمرو 27 ی ریبندان ریک کوته له گه ل دوهمین سالهاتی کوچی دوایی دایکی ئازیزمان

دایکیک هه ر کاتی چاک بیر له پیشو ده که م  نه تنیا دایک بوو  وه کو باوکمانیچ بوه

چاک له بیرم دی له و گه رکه که ئیمه دژیاین هه مو جور که سیک بو هه ر له ئینسانی چاک تا کو مروفی خراپ

به لام دایکم به همو لونیک ئیمه ی ده پاراستو و موچیاریمانی ده کرد

هه رچه ند له و کاتانه ی که مندال بوین له ده س هه لس و کوتی دایکمان زیز ده بوین

به لام ئیستا چاک بیری لی ده که م شون و پی گه ی دایکم له ته ربیتی برا و خوشکه کانم رون و له به رچاوه

به داخه وه باوکم زور که م ته رخم بو هه رچه ند مروفیکی چاک بو به لام له بواری ته ربیتی مندالکانی کوتاهی ده کرد و ئه و ئه رکیچه به کولی دایکمانه و بو

زور کاتی که ده روم بو سه ر قبران هه ست به وه ده که م که دایکم له وی نیه

به راستیچ هه ر وایه ئیسک و کالبدی به شر ده روخی به لام روحی مروف جاودانه یه

هه ر وه کو خه لکی یارستان ئه لین مردن وه کو قوطه ی مراویه، مراوی که له نیو ئاو قوطه ده کا له جیگایک دیکه و ده ر دی که ئیمه مانان نایبینین رنگه مردنیچ هه ر وابیت

مردن چیه که س تی نه گه یی    تورات و زه بور تا ده گی ه ئاویستا

زور که س له ژیان دواوه زانایانه   بو باسی مه رگ گیژ و نه زان راویستان

له م ریگه دریژه وه  که مه رگی ناوه   کی هاته وه  باس و خه به ری هیناوه

وستان له سه ره ریانی نیازی پر و پوچ   بی هوده یه ، هه رچی چو نهاته دواوه

/ 3 نظر / 41 بازدید
سهیل چهری

درود سایت بیستون بروز شد ... www.kouhkan.ir خوشحال میشم به ما سر بزنید و نظر بدید ... منتظر حضور همیشگی شما هستم [گل]

ملودی

درود بر شما دوست گرامی با مصاحبه ای به روز هستیم و شما با کمال احترام دعوتید به خوانش. سپاس