چرخی بزن در غربتم امروز!

نه مثل باران مثل گندمزار یک جور دیگر دوستت دارم

مثل خیال آبی آسمانم ومثل کبوتر دوستت دارم

تنها دلیل عشق بی مرزم چرخی بزن در غربتم امروز

هرچه بیایی بیشتر هستم با میل بهتر دوستت دارم

دیگر صدای آبی پرواز محتاج آهنگ پریدن نیست

پرواز کن از دستهایت که بی بال و بی پر دوستت دارم

تا گاه گاهی بوسه می میرم تازه زمین یک ذره می فهمد

یگ جور دیگر دوستم داری یک جور دیگر دوستت دارم 

                                                                                                                                                                                                       ((بروجردی کرمانشاهی))

/ 3 نظر / 26 بازدید
Elahe

مطالب وبتون خیلی خاص و خوب [گل] مرسی که بهم سرزدید[لبخند]

mahsa

hesesh nist matalebo bekhonam vali goftam ye nazari dade basham