کارن

دوینی 25 ی ریبندان سیهمین سالهاتی له دایک بونی کارن بوو

هه روه ک و کاره با و با روژان دین و ده چن

وا ئه لی دوینی بو که له سه ره بیانی کی زوی زستانی 89به رو نخوشخانه رویشتین و له به ر ده رکی نخوشخانه چاوه روانی هاتنه دونیای کارن بوین

له و روژه تا ئیستا گوران کاریکی زور به سه ر بنه ماله و دور و پشتی ئیمه و همو دونیا هاتوه

جیهان دایمه له گورانکاریه

ئه و صیفت و ئه رکی دونیایه ، له و ماویه دا دایکم له ناومان نماوه و باوکمانیچ زور تر پیر و به سالهاتو چوه

کارن یچ گوره تر بووه و کاکه سعید یچ دور له ئیمه دژیت چاوه روانی دینی ئه وین له کاتیکی نزیکدا

له دور به ری خومیچ دا زور که س رویشتن و نماون یه کی بو هنده ران یه کی بو دونیایکی که

 

/ 2 نظر / 34 بازدید
مهران

سلام داداش کرمونشاهی. قرار بود درباره مهدی الفتی برام مطلب بنویسی. چی شد دادا؟؟؟؟؟