بو گلکوی دایکم

گه ردون نا چاکی دل چاک که ری چاک

وه نه وشه ی چاکی رنیو دایه چاک

دیار خاموشان وه نه وشه پوشان

گلکوی وه نوشه م سیروانش جوشان

                                                    ((حه سه ن ئیبراهیمی ))

/ 1 نظر / 28 بازدید
هنرمن حسن رناس

خوشحالم که سر زدید . دیر جواب دادم چون در کنسر شهر بایزد ترکیه در صحنه مشغول شدم .سر بزن خودت نظر بدید.ممنون