پیش داوری و پیش قضاوت

.

مدیر یکی از کمپانیهای بزرگ امریکا داخل محوطه کمپانی چشمش به یکی از کارگران افتاد که پرسه می زد و این طرف و اونطرف رو نگاه میکرد.

عصبانی شد و به طرفش رفت و گفت ماهی چقدر حقوق می گیری اونم جواب داد ماهی 2000دلار

مدیر روبه کارگر کرد و گفت این هم 6000دلار از فردا نمی خواد اینجا کارکنی

کارگرهم با خوشحالی پول رو گرفت و از کمپانی خارج شد.

مدیر به سرکارگر که هاج و واج به صحنه مینگریست رو کرد و گفت ما به اینچنین کارگرایی تو شرکتمون احتیاج نداریم.

سرکارگر رو به مدیر کرد و گفت قربان ایشون کارگر پیتزا فروشی بودن که کارمندای شرکت از اونجا سفارش غذا دادن .

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید