کرماشان

دست نوشته ها

((ئیمه زورین))

 

وه کو گه لیک که سی دیکه

ئه من فیری هیلاکی بوم

فیر بوم که عاره ق به ریژم

نه ریگای خویندن گام زانی و

نه زانیشم تامی کایه کردن چیه

له کازیوه ی  به ربیان له ژیر لیفه ده ریان  کیشام

له لای باوکم له گه ل کاردا گه وره بوم

فیر بوم ده بی را نه وه ستم

بومه دارتاش بومه به ننا و ته نه که ساز و اسنگه ر

برالا خوزگه ئه م زانی ناوی خوم بنوسم

چونکه له نیو هه مو زینده وران ته نیا ئینسان خولقی نه ره

مه ن دیواری خانو هه ل ده چنم

مه ن ریگا و بان ته خت ده کم

تان ده که مه نیو شه رابو و به رزاییه کان دینمه ژیر هه نگاوی خوم

به روه ئه ستیره کان هه ل ده کشم

له نیو دارستانی چه ر دا کویره ری ده که موه

مه ن زمانی سه روران و بالا ده ستان فیر بوم

هه ره شه ی مه لکداروبازرگانان تی گیشتم

ئه وان ده ستیان له بینم نیاو خه نکاندیانم

چون سه رم له ژیر پی یان دا نه نوان

به لام ئه من هه ل ده ستموه

چونکه ئیسته گه لیک ده ست هه ن

ده ستم ده گرن بو ئه وه ی به رزم که نه وه

چونکه ئیسته مه ن ته نیا نیم

چونکه ئیستا ئیمه زورین

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/٦/٢٢ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ توسط کرماشان نظرات () |

Design By : nightSelect.com