کرماشان

دست نوشته ها

شاید بیشتر از 10 بار فیلم داش اکل رو دیده باشم اما هر بار برایم تازگی دارد خیلی ها بادیدن یک یا دوبار یک فیلم براشون تکراری می شه فیلم داش اکل داستانی از صادق هدایت نویسنده مشهور که در اوان جوانی در فرانسه خودکشی کرد و قبرش در گورستان پرلاشز پاریسه که ارامگاه ابدی بسیاری از سرشناسان ادبی و سیاسی دنیاست .

تعجبم دراین است تا کسی خودش اهل بعضی کارها نباشد ان کار را درک نمی کند این داستان درخصوص حدود 150سال پیش ایران است زمانی که گردن کلفتی و قداره بندان و پهلوانان یکی از اقشار جامعه طبقاتی ان روزها بودن.

پهلوانان و کشتی گیران ان زمان که داخل گود زورخانه پرورش میافتند از مردمان مورد احترام در جامعه انزمان بودن

اما برعکس قداره بندان لاتهایی بودن که کارشون سر گذر گیری و عربده کشی بودن که از  اخرین این نسل

شعبان جعفری بود که در کودتای علیه مصدق شرکت داشت وبا انقلاب به امریکا فرار کرد ودر همانجا مرد.

مرحوم هدایت با انکه انسان تحصیلکرده ای بود اما بسیار جالب محیط و اخلاق ورفتار این قشر را بر روی کاغذ اورده است

ما که خودمان در یکی از محله های قدیمی زندگی می کردیم کم وبیش با این مسایل اشنا بودیم وشاهد عربده کشی ها و دعوا های افراد ادعا دار بودیم امروزه کمتر شاهد این مسایل هستیم با پیشرفت و تغییر جامعه این مسایل نیز به فراموشی سپرده می شود.

پوریای ولی از پهلوانان قدیمی عصر غزنوی بود که اخر مردانگی و لوطی گری بود این شعر معروف از پوریای ولی همیشه ماندگار تاریخ است

 

گر برسر نفس خود امیری مردی

                                           گر بر دگران خرده نگیری مردی

مردی نبود فتاده ای را پای زدن

                                          گردست فتاده ای بگیری مردی  

 

با اغاز عصر جدید و ورود ورزشهای که از فرنگ اورده شده بود کم کم بساط و رزشهای زورخانه ای وپهلوانی برچیده شد  

وپهلوانان زورخانه ای که زمانی  عکسهایشان زیپ در و دیوار اتاقها بودن از نظرها محو و ناپدید شدن

کم کم فشار زندگی و زندگی مدرن مردی و مردانگی را از جامعه رخت بربست

مگر فیلمهای قدیمی که حالا جوانهای امروزی حتی چیزی از اینها نیز حالی نمی شوند و بازار موهای انچنانی و قیافه های سسولی جای مردی و مردانگیها را گرفته ..................

 

کو هرکه دور افتاد از اصل خویش

                                             بازجوید روزگار وصل خویش

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/٢٥ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ توسط کرماشان نظرات () |

Design By : nightSelect.com